Samen willen we het gebruik van drones in het bos- en natuurbeheer een stapje verder helpen. Door gebruik te maken van elkaars kennis komen we tot nieuwe inzichten en technieken om drones effectief en doelmatig in te zetten in het bos- en natuurbeheer en natuuronderzoek. Hier willen we graag samen mee aan de slag in verschillende community ’s rondom Drones voor de Natuur.

Community voor gebruikers

Deze community richt zich op mensen die niet beroepsmatig werken met drones in (agrarisch) natuur en landschapsbeheer. Het doel van de community is het uitwisselen van praktische ervaringen tussen gebruikers van drones in het (agrarisch) natuur en landschapsbeheer. Deze uitwisseling van kennis en ervaringen zal digitaal gedaan worden. Lidmaatschap van deze community is gratis.

Community voor beheerders

Deze community richt zich op de Bos- en natuurterreineigenaren en beheerders die te maken hebben met de inzet van drones in het beheer, toezicht en de handhaving. Door lid te worden van deze community krijgt u regelmatig informatie over het gebruik en de inzet van drones in de natuur alsmede recente ontwikkelingen omtrent regelgeving. Lidmaatschap van deze community is gratis.

Community voor bedrijven

Deze community richt zich op bedrijven (zowel drone operators als adviesbureaus uit de groene sector) die beroepsmatig drones inzetten en met andere bedrijven willen werken aan het ontwikkelen van toepassingen van drones voor bos, natuur en landschap. Samen werken we aan kennisontwikkeling en het testen van hypotheses om zo samen te werken aan een doelmatige inzet van drones binnen het natuuronderzoek.

Voor de community voor bedrijven vragen we een bijdrage van 200,- euro per bedrijf per jaar. Met deze bijdrage kan het uitwisselen van kennis en ervaringen gefaciliteerd worden en worden de bijeenkomsten georganiseerd.

Als lid van deze community krijgt u als bedrijf:

  • Gratis aanwezigheid op twee bijeenkomsten per jaar
  • Deelname van uw persoon en bedrijfsnaam op dronesvoordenatuur.nl
  • Toegang tot online samenwerkings- en discussiegroep
  • De mogelijkheid tot het plaatsen van voorbeeldprojecten op dronesvoordenatuur.nl
  • Samen werken aan kennisvragen rondom de inzet van drones in het bos- en natuurbeheer om zo tot nieuwe toepassingen van drones in het natuuronderzoek te komen.