• Regelink Ecologie & Landschap
    • Chris Driessen
  • Onderzoek naar het potentieel leefgebied van het Veenbesblauwtje.

Wat heb je gedaan?

Verkenning naar het potentieel leefgebied van het Veenbesblauwtje met drones. Met een drone zijn luchtbeeld gemaakt. De ingewonnen luchtbeelden worden verwerkt tot een luchtfoto van het gebied dat geïmporteerd kan worden in een geografisch informatiesysteem (GIS). Het is mogelijk om luchtbeelden te classificeren op verschillende typeringen; zoals bos, struweel en grasland. Binnen het onderzoek naar het veenbesblauwtje worden verschillende typen hoogveenvegetaties in kaart gebracht met behulp van de ingewonnen luchtbeelden.

Wat was het resultaat?

Een inschatting van het potentieel leefgebied van het veenbesblauwtje op basis van verschillende typen hoogveenvegetaties.

Wat ging er goed?

Voor een eerste pilot zijn we tevreden over de resultaten. De data die het ons opgeleverd heeft zijn goed, en in de verwerking bleek het goed toepasbaar.

Wat kon er beter?

Voor een eerste pilot zijn we tevreden over de resultaten. De data die het ons opgeleverd heeft zijn goed, en in de verwerking bleek het goed toepasbaar.