Op 15 juni 2017 organiseert de projectgroep ‘Drones voor de Natuur’ een symposium over de inzet van drones in het bos- en natuurbeheer. Het symposium zal ingaan op verschillende facetten van het gebruik van drones in het natuurbeheer. Inmiddels is het programma bekend, boordevol interessante sprekers en onderwerpen! 

Programma:

Het programma is:

13:00 tot 13:30 
Inloop

13:30 tot 13:40
Welkomstwoord door dagvoorzitter Anne Reichgelt (VBNE)

13:40 tot 14:05
Hoe kunnen drones bosbeheer ondersteunen? 

Drones kunnen een nuttig hulpmiddel zijn binnen het bosbeheer. David Borgman van Borgman Beheer & Advies zal ingaan op de (on)mogelijkheden met drones in het bosbeheer.

14:05 to 14:30
De Weidevogeldrone & Natuurdrone

Peter van den Brandhof van Brandhof Natuur en Platteland vertelt over de Weidevogeldrone. Wat is er mogelijk met de weidevogeldrone? Wat zijn ervaringen tot nu toe, wat is de rol van de vrijwilliger en wat is er nog meer mogelijk?

14:30 tot 14:45
Drie keer  praktijkvoorbeelden van drones in het bos- en natuurbeheer. 

14:45 tot 15:15
Pauze en gelegenheid om elkaar te ontmoeten

15:15 tot 15:40 
Drones in de natuur, wat zijn de regels?

Als je aan de gang wilt met drones in het bos- natuurbeheer gelden er regels. Tegelijkertijd kunnen deze regels aardig complex zijn en niet eenvoudig toe te passen. Jan Dirk van der Meulen en Vera Aberson van Natuurmonumenten zullen ingaan op de regelgeving rondom het vliegen met drones in de natuur.

15:40 tot 16:05
‘Ik wil morgen beginnen met drones in het bos- natuurbeheer’

Wilt u morgen aan de slag met drones in het bos-en natuurbeheer? Johannes Regelink van Regelink Ecologie & Landschap zal als laatste spreker ingaan op de stappen die je moet doorlopen voor je met drones aan de slag gaat en zal ingaan op de uitgangspunten en aannames.

16:05 tot 16:10
Afsluiting symposium door Anne Reichgelt

16:10 tot 17:00
Borrel en gelegenheid elkaar te ontmoeten

Ontmoetingstafels

Naast de presentaties op het symposium zijn er ook ontmoetingstafels waar u kennis kan maken met bedrijven en organisaties die werken met drones in het natuuronderzoek. Hier kan u verder doorvragen op een van de presentaties of kijken wat deze bedrijven en organisaties voor u kunnen betekenen.

Algemene gegevens:

Wanneer: 15 juni 2017, 13:00 uur inloop, 13:30 – 17:00 uur Symposium
Locatie: Van Hall Larenstein, Larensteinse Laan 26A, 6882 CT, Velp.
Dagvoorzitter: Anne Reichgelt
Deelname: Gratis