Wij zetten ons in om in 2021 bereikt te hebben dat drones op een doelmatig, professioneel en verantwoorde manier gebruikt worden voor het verbeteren van bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Samenwerkende organisaties
Aeret
Borgman Beheer
Innovatie Agro en Natuur
Regelink Ecologie & Landschap
VBNE – Vereniging van bos- en natuurterreineigenaren

Deze projectgroep is voortgekomen uit een verkenning van Innovatie Agro en Natuur van het Ministerie van EZ: Drones voor de Natuur.