Recent heeft het ministerie van Economische Zaken besloten het gebruik van drones in Natura 2000-gebieden aan banden te leggen. De projectgroep ‘Drones voor de natuur’ heeft met een brief aan het ministerie haar steun uitgesproken voor dit besluit.

Voor de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Veerse Meer en Duinen Goeree & Kwade Hoek geldt nu een beperking op het vliegen met drones.  Het besluit leidt ertoe dat negatieve effecten, als verstoring en geluidsoverlast, van drones op beschermde gebieden en beschermde soorten worden voorkomen.

Onderzoek blijft toegestaan

Met dit besluit wordt alleen het recreatief vliegen met drones aan banden gelegd. De beperking geldt niet voor het gebruik van drones ten behoeve van beheer en onderhoud, faunabeheer, inspectietaken en onderzoek en monitoring.

De projectgroep ‘Drones voor de natuur’ heeft als doelstelling dat drones doelmatig, professioneel en op een verantwoorde manier gebruikt worden voor het verbeteren van bos- en natuurbeheer en natuurontwikkeling.

Lees hier onze steunbetuiging op het inperken van het vliegen met drones boven Natura 2000-gebieden.